Småstugebyrån - en 85 årig framgångssaga

Det var för att skapa en möjlighet för de fattigare arbetarna som rektorn vid Norra Latin, J S Hedström, lade fram en motion i fullmäktige om småstugebyggande 1924. Efter utredning togs förslaget 1926, och 200 småstugor uppfördes i Skarpnäck och Bromma.

Arbete istället för kapital

Det revolutionerande i Hedströms förslag var att ingen kontantinsats skulle erläggas utan ersättes av eget arbete. 90% utformades som ett lån att återbetalas på 30 eller 40 år. Tomterna uppläts med tomträtt med kontraktstiden 60 år.

Självbyggarens årslön skulle befinna sig inom 3 500-8 000 kr och företräde gavs åt dem som hade minderåriga barn och inomhusarbete. Praktiskt taget alla yrkesgrupper blev representerade och alla klarade av det självbyggeri som vägleddes av Småstugebyrån.

Monteringsfärdigt

För att alla skulle kunna bygga själv var materialet var monteringsklart. Husen levererades i färdiga element med dörrar och fönster på plats. Rör och ledningar var kapade i rätt längder, takstolar och innertrappor färdiga för montering. Stugorna var fullt moderna med vatten och avlopp, gas och elektricitet. Kritiker menade att detta var för hög standard för arbetare(!)

Idag när de statliga bostadslånen är avskaffade och ett enkelt radhus kostar över 3 miljoner att bygga, blir samhället allt mer tudelat mellan de som kan påverka sin bostadssituation och de som saknar medel.

Småstugebyrån kan inte motivera sin verksamhet på annat sätt än att bygga ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Därför bygger vi idag enbart på befintlig infrastruktur och helst på allmännyttan!

Kort om

Småstugebyrån hjälper hyresgäster att bygga ut sina lägenheter genom
självbyggeri. Småstugebyrån bildar byggföreningar med självbyggande
hyresgäster och aktuellt bostadsbolag. Hyresgästerna utformar sina
utbyggnader tillsammans med Småstugebyrån. Bostadsbolaget ansvarar
för material, kvalitetskontroll och förvaltning.

Du anmäler ditt intresse genom att maila info@smastugebyran.se »
Ange namn och adress, aktuellt bostadsbolag och antal rum och kök.
Småstugebyrån kontaktar bostadsbolaget när det är minst 10 hyresgäster
i området som vill bygga ut.